[:CA]2016_06_22_Conveni_PIMEC_ASCA (3)El 22 de juny del 2016, el president de la Fundació Privada Acció Solidària contra l’Atur, Oriol Romances i Vidal, i Joaquim Llimona i Balcells, President de la Fundació Privada PIMEC Acció Social, signen un conveni de col·laboració per incentivar l’activitat emprenedora. El conveni facilitarà la col·laboració dins del programa emppersona de la Fundació PIMEC, amb l’objectiu de donar suport a les persones empresàries, autònomes i emprenedores que han cessat la seva activitat o estan en greus dificultats per tenir una segona oportunitat. Els objectius són:

  • Promoure un servei d’acompanyament, assessorament i facilitar eines i recursos a les persones autònomes, empresàries i emprenedores que han cessat la seva activitat o estan en greus dificultats, de manera que els permeti millorar la seva situació personal i professional.
  • Potenciar la Responsabilitat Social Empresarial entre les empreses del territori i promoure projectes i accions conjuntes per al col·lectiu de persones sol·licitants.

2016_06_22_Conveni_PIMEC_ASCA (1)En virtut d’aquest conveni, Acció Solidària Contra l’Atur es compromet a atendre totes les persones beneficiàries del programa emppersona que hagin estat derivades des de la Fundació PIMEC i posa a disposició del programa el seu equip d’experts per ajudar a persones autònomes, empresàries i emprenedores que han cessat la seva activitat o estan en greus dificultats mitjançant l’obtenció d’un préstec sobre iniciatives viables  en el marc d’aquest conveni, sense cap cost per part de la persona beneficiària.

La Fundació PIMEC neix l’any 2007 i és una entitat creada amb l’objectiu d’ajudar a l’empresa i les persones empresàries a ser socialment responsables, posant al seu abast solucions i eines que els facilitin una millor adaptació als reptes de l’activitat econòmica actual, a la vegada que ofereix accions i programes de caire social vinculats al teixit empresarial, treballant en xarxa amb organitzacions i entitats de diversos àmbits amb l’objectiu d’esdevenir un element estratègic de representativitat de PIMEC en àmbits de caire social. El programa emppersona s’adreça a persones empresàries, autònomes i emprenedores que estiguin en atur o en serioses dificultats a causa de la situació econòmica actual.

 

 

 

 [:es]2016_06_22_Conveni_PIMEC_ASCA (3)El 22 de junio del 2016, el presidente de la Fundación Privada Acció Solidària contra l’Atur, Oriol Romances i Vidal, y Joaquim Limón i Balcells, Presidente de la Fundació Privada PIMEC Acció Social, firman un convenio de colaboración para incentivar la actividad emprendedora. El convenio facilita la colaboración dentro del programa emppersona de la Fundació PIMEC, con el objetivo de apoyar a las persones empresarias, autónomas y emprendedoras que han cesado su actividad o están en graves dificultades para tener una segunda oportunidad. Los objetivos son:

  • Promover un servicio de acompañamiento, asesoramiento y facilitar herramientas y recursos a las personas autónomas, empresarias y emprendedoras que han cesado su actividad o están en graves dificultades, de forma que los permita mejorar su situación personal y profesional.
  • Potenciar la Responsabilidad Social Empresarial entre las empresas del territorio y promover proyectos y acciones conjuntas para el colectivo de personas solicitantes.

2016_06_22_Conveni_PIMEC_ASCA (1)En virtud de este convenio, Acció Solidaria Contra l’Atur se compromete a atender todas las personas beneficiarias del programa emppersona que hayan sido derivadas desde la Fundació PIMEC y pone a disposición del programa su equipo de expertos para ayudar a personas autónomas, empresarias y emprendedoras que han cesado su actividad o están en graves dificultades mediante la obtención de un préstamo sobre iniciativas viables en el marco de este convenio, sin ningún coste por parte de la persona beneficiaria.

La Fundació PIMEC nace en 2007 y es una entidad creada con el objetivo de ayudar a la empresa y las persones empresarias a ser socialmente responsables, poniendo a su alcance soluciones y herramientas que les faciliten una mejor adaptación a los retos de la actividad económica actual, a la vez que ofrece acciones y programas de cariz social vinculados al tejido empresarial, trabajando en red con organizaciones y entidades de varios ámbitos con el objetivo de acontecer un elemento estratégico de representatividad de PIMEC en ámbitos de cariz social. El programa emppersona se dirige a personas empresarias, autónomas y emprendedoras que estén en paro o en serias dificultades debido a la situación económica actual.

[:]