El 20 de febrer del 2015 a la ciutat de Sevilla a la seu del local de FIARE s’ha signat l’acta de constitució de l’ASOCIACION DE RED FINANCIAS ALTERNATIVAS y SOLIDARIAS, d’àmbit estatal.

L’acord de constitució com a associació estatal es va prendre en el “III Trobada d’Entitats de Finances Alternatives” que es va celebrar el passat mes de setembre de 2014 en El Port de Santa Maria (Cadis).

Les organitzacions constituents de tot l’estat espanyol que dimensionen i donen fortalesa a aquesta economia alternativa i solidària, les quals al seu torn integren a una base social de moltes organitzacions, són:

 • Associació Fons Solidari del Port
 • Associació Fons de Solidaritat Pau i Esperança
 • FIARE CYL (Associació foment d’Iniciatives per a la Articulació de la Responsabilitat Econòmica a Castella i Lleó)
 • IDEES, S.C.A. (Iniciatives d’Economia Alternativa i Solidària, Societat Cooperativa Andalusa d’Interès Social)
 • Associació Banca Ètica de Badajoz
 • Associació Banca Alternativa de Mèrida
 • FIDES (Associació Finances com a Instrument de Desenvolupament Solidari)
 • Fundació Acció Solidària contra l’Atur
 • O Peto (Associació per un Interès Solidari)
 • Associació REAS Navarra
 • Microfides (Fundació Microfinances i Desenvolupament)

La construcció del dret al crèdit dins de l’esfera dels Drets Humans constitueix l’eix vertebrador i transversal d’aquest model d’economia alternativa i solidària. L’estratègia a desenvolupar i els interlocutors necessaris seran els objectius en aquesta primera fase del pla d’acció.

150220 14'13 Refas Sevilla equipo wmDurant la trobada es van aprovar els Estatuts de l’Associació, es va escollir la Junta directiva per legalitzar per obtenir el CIF i així poder signar el conveni amb Fiare de la seva llibreta Xarxes (Producte bancari que destina els interessos generats a entitats socials i solidàries). La incorporació d’aquesta Associació a la “Fundació Fiare” és ja un fet.

L’Associació, amb domicili a Granada, tindrà com a objecte principal la coordinació del circuit de les finances locals alternatives i solidàries, la coordinació de les possibilitats i límits de l’activitat parabancària en el marc de les finances ètiques, i la seva vinculació i sinergia al sistema de finances ètiques.

Promoure la utilització de l’estalvi de persones solidàries per a projectes d’economia social a través d’ajudes reintegrables i altres alternatives socials abastaran des del suport a empreses per al sosteniment i la creació d’ocupació i autoocupació estables, fins a la cobertura de necessitats bàsiques en situació o risc d’exclusió social.

150220 12 10 Refas Sevilla wmPosar en valor les relacions de confiança i compromís entre les persones, constitueixen així mateix la base dels mecanismes que regulen la construcció d’una banca ètica, dins dels complexos mercats financers, i donen un valor diferent als recursos econòmics.

El 20 de febrero de 2015 en la ciudad de Sevilla en la sede del local de FIARE se ha firmado el Acta de constitución de la ASOCIACION RED DE FINANZAS ALTERNATIVAS Y SOLIDARIAS, de ámbito estatal.

El acuerdo de constitución como asociación estatal se tomó en el “III Encuentro de Entidades de Finanzas Alternativas” que se celebró el pasado mes de septiembre de 2014 en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Las organizaciones constituyentes de todo el estado español que dimensionan y dan fortaleza a esta economía alternativa y solidaria, las cuales a su vez integran a una base social de otras muchas organizaciones, son:

 • Asociación Fondo Solidario de El Puerto
 • Asociación Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza
 • FIARE CYL (Asociación fomento de Iniciativas para la Articulación de la Responsabilidad Económica en Castilla y León)
 • IDEAS, S.C.A. (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria, Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social)
 • Asociación Banca Ética de Badajoz
 • Asociación Banca Alternativa de Mérida
 • FIDES (Asociación Finanzas como Instrumento de Desarrollo Solidario)
 • Fundación Acció Solidaria contra l’Atur
 • O Peto (Asociación por un Interés Solidario)
 • Asociacion REAS Navarra
 • Microfides (Fundación Microfinanzas y Desarrollo)

La construcción del derecho al crédito dentro de la esfera de los Derechos Humanos constituye el eje vertebrador y transversal de este modelo de economía alternativa y solidaria. La estrategia a desarrollar y los interlocutores necesarios serán los objetivos en esta primera fase del plan de acción.

150220 14'13 Refas Sevilla equipo wm

Durante el encuentro se aprobaron los Estatutos de la Asociación, se escogió la Junta directiva para legalizarla para obtener el CIF y así poder firmar el convenio con Fiare de su libreta Redes (Producto bancario que destina los intereses generados a entidades sociales y solidarias). La incorporación de esta Asociación en la “Fundación Fiare” es ya un hecho.

La Asociación, con domicilio en Granada, tendrá como objeto principal la coordinación del circuito de las finanzas locales alternativas y solidarias, la coordinación de las posibilidades y límites de la actividad parabancaria en el marco de las finanzas éticas, y su vinculación y sinergia en el sistema de finanzas éticas.

Promover la utilización del ahorro de personas solidarias para proyectos de economía social a través de ayudas reintegrables y otras alternativas sociales abarcarán desde el apoyo a empresas para el sostenimiento y la creación de empleo y autoempleo estables, hasta la cobertura de necesidades básicas en situación o riesgo de exclusión social.

150220 12 10 Refas Sevilla wmPoner en valor las relaciones de confianza y compromiso entre las personas, constituyen así mismo la base de los mecanismos que regulan la construcción de una banca ética, dentro de los complejos mercados financieros, y dan un valor diferente a los recursos económicos.