[:CA]El 14/04/2016 el Sr. Josep M. Trullàs, en representació d’ASCA, assistirà a la conferència del Sr. Michel Camdessus ( Ex director general del Fons Monetari Internacional i president de l’Observatori del Banc de França): “La salida de la crisis en Europa: ¿en que puede contribuir el microcrédito?”.

La conferència està organitzada conjuntament per MicroBank i l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu, i es durà a terme a les dependències de la Borsa de Barcelona a les 19:00 h. L’acte serà presentat pels Srs. Joan Hortalà (president de la Borsa de Barcelona), el Sr.Antoni Massanell (President de BCFE) i el Sr. Antoni Vila (President de MicroBank).[:es]El 14/04/2016 el Sr. Josep M. Trullàs, en representación de ASCA , asistirá a la conferencia del Sr. Michel Camdessus (Ex director general del Fondo Monetario Internacional y presidente del Observatorio del Banco de Francia): “La salida de la crisis en Europa: ¿en que puede contribuir el microcrédito?”.

La conferencia está organizada conjuntamente por MicroBank y la Asociación Barcelona Centro Financiero Europeo, y se llevará a cabo en las dependencias de la Bolsa de Barcelona a las 19:00 h. El acto será presentado por los Sres. Joan Hortalà (presidente de la Bolsa de Barcelona), el Sr. Antoni Massanell (Presidente de BCFE ) y el Sr. Antoni Vila (Presidente de MicroBank).[:]