[:CA]El Patronat d’Acció Solidària Contra l’Atur, ASCA, es va reunir una tarda del mes de juny de 2015 per reflexionar sobre el futur de la Fundació. La nostra reflexió es va concretar en 3 eixos, i un d’ells va ser com aconseguir interessar i integrar a les noves generacions a la Fundació.

Vam començar a treballar-hi, i el 12 de gener de 2016 ens vam reunir amb Pompeu Consulting Management. És una Associació dirigida per estudiants de la UPF de Negocis, Economia i Dret, i que connecta a estudiants, exalumnes i professionals de la consultoria, legal i financera de la indústria

Durant 6 mesos, membres d’aquesta Associació col·laboraran amb nosaltres:

  • S’incorporaran a la taula dels voluntaris que es reuneix cada setmana (és a on es valoren els projectes que arriben i s’analitza la seva viabilitat) i si s’escau, seguiran alguns dels projectes.
  • Faran un estudi per iniciar una nova línia de préstecs sense interès per a joves emprenedors.
  • Finalment, si és possible, elaboraran un estudi de mercat per conèixer qui fa a Europa, una tasca similar aASCA, el que pot ser una possibilitat de treball en xarxa.

Benvinguts/des joves de la Pompeu a ASCA![:es]El Patronato de Acció Solidaria Contra l’Atur, ASCA, se reunió una tarde del mes de junio de 2015 para reflexionar sobre el futuro de la Fundación. Nuestra reflexión se concretó en 3 ejes, y uno de ellos fue como conseguir interesar e integrar a las nuevas generaciones a la Fundación.

Empezamos a trabajar, y el 12 de enero de 2016 nos reunimos con Pompeu Consulting Management . Es una Asociación dirigida por estudiantes de la UPF de Negocios, Economía y Derecho, y que conecta a estudiantes, *exalumnes y profesionales de la consultoría, legal y financiera de la industria

Durante 6 meses, miembros de esta Asociación colaborarán con nosotros:

  • Se incorporarán a la mesa de los voluntarios que se reúne cada semana (es donde se valoran los proyectos que llegan y se analiza su viabilidad) y si se tercia, seguirán algunos de los proyectos.
  • Harán un estudio para iniciar una nueva línea de préstamos sin interés para jóvenes emprendedores.
  • Finalmente, si es posible, elaborarán un estudio de mercado para conocer quién hace en Europa, una tarea similar a *ASCA, el que puede ser una posibilidad de trabajo en red.

¡Bienvenidos jóvenes de Pompeu a ASCA![:]