Fundació Comtal

Fundació Comtal

[:CA]3PREMI A LA MILLOR INICIATIVA INNOVADORA DE LLUITA CONTRA L’ATUR 15a edició

Fundació Comtal

El jurat ha valorat especialment l’objectiu d’afavorir la inserció laboral, prenent com a referència l’interès i la motivació per a la incorporació dels  joves, generant un espai per a la creació final d’un vídeo-curriculum de cadascuna de les 30 persones que  participen en el projecte.

També es fomenta l’adquisició d’una voluntat expressa sobre la seva vida. Són molts els joves que no tenen clar un objectiu vital. La proposta vol ser un espai facilitador de noves experiències i nous coneixements que amplifiqui les seves expectatives i  per fer el pas d’una actitud passiva a una proactiva, per a que siguin creadors d’una nova realitat. També es pretén despertar l’esperit crític i autocrític . Són molts els joves en situació de vulnerabilitat que no han gaudit d’un temps, un espai per a reflexionar, veure’s des de fora, observar-se per a transformar-se. L’objectiu és iniciar nous processos de recerca activa de feina que han donat bons resultats.[:]

MBici

[:CA]Acció Solidària Contra l’Atur ha col·laborat en el finançament d’aquest projecte que promou la venda i distribució de productes ecològics.
Manresana de serveis amb bicicleta “MBICI, SCCL“, Acció Solidària Contra l’Atur ha col·laborat en aquest projecte que pretén oferir serveis relacionats amb la bicicleta a Manresa i entorn.

Amb 6 línes de negoci:
1- Ofertar excursions amb bicicleta a les escoles.
2- Cistelles de temporada. Es distribuiran cistelles amb productes agrícoles de temporada a les cases dels clients.
3- Visites turístiques. S’oferiran visites programades a bicicleta amb itineraris definits.
4- Missatgeria i transport. Algunes bicicletes estaran equipades amb alforges per poder transportar paquets amb un pes i volum limitat.
5- Lloguer de bicicletes a nivel individual i col·lectiu.
6- Aula taller de reparació de bicicletes.[:]