Linails, Barcelona

[:CA]Lina Magalí Herrera de Barcelona actualment es troba a l’atur, vol emprendre i obrir un spa: Linails Spa Manos y Pies. Disposa d’un local al C/ Mallorca 535 de Barcelona que està arreglant.

Vol  que tothom pugui rebre un servei exclusiu i relaxant de manicura o pedicura, amb una massatge amb productes totalment naturals. Utilitzarà olis i sals naturals amb aromes relaxants. També crearà una línia de fantasia a on farà decoracions, extensions amb l’última tecnologia i amb les modes actuals del mercat. Crearà el concepte tractament d’ungles naturals i artificials tant per realitzar una manicura perfecta com pel seu manteniment posterior amb productes hidratants. Amb aquest projecte es creen dos llocs de feina.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per acabar d’adequar el local i comprar les existències inicials. ASCA  li concedeix un préstec sense interès de 7115€ a retornar en 26 mesos.

Sort i força amb el projecte![:es]Lina Magalí Herrera de Barcelona actualmente se encuentra en paro, quiere emprender y abrir un spa: Linails Spa Manos y Pies. Dispone de un local en la C / Mallorca 535 de Barcelona que está arreglando.

Quiere que todo el mundo pueda recibir un servicio exclusivo y relajante de manicura o pedicura , con una masaje con productos totalmente naturales. Utilizará aceites y sales naturales con aromas relajantes. También creará una línea de fantasía en donde hará decoraciones, extensiones con la última tecnología y con las modas actuales del mercado. Creará el concepto tratamiento de uñas naturales y artificiales tanto para realizar una manicura perfecta como para su mantenimiento posterior con productos hidratantes. Con este proyecto se crean dos puestos de trabajo.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para terminar de adecuar el local y comprar las existencias iniciales. ASCA le concede un préstamo sin interés de € 7.115 a devolver en 26 meses.

Suerte y fuerza con el proyecto!

 [:]

Documental “El grup”

[:CA]Acció Solidària Contra l’Atur ha col·laborat en el documental “El grup” . El director del documental, Gustavo Vizoso portava temps a l’atur i va demanar un préstec sense interès a ASCA per poder fer l’edició i mescla del so. El resultat ha estat aquest documental que parla de l’impacte de la crisi econòmica en la salut i salut mental de les persones.

“El grup” mostra com un grup de persones aturades de mitjana edat es reuneix per iniciativa de Serveis Socials del barri de Sant Antoni de Barcelona i l’equip clínic CIPAIS. A través de diverses trobades, les persones que en formen part parlen sobre les seves vivències, les seves expectatives i el seu malestar per la situació que els ha tocat viure -reflex d’una societat en crisi- i milloren així la seva situació emocional.

“El grup” està basat en un estudi sobre l’impacte de la crisi econòmica en la salut mental de la població. Proposat pel Dr. Josep Moya, psiquiatra i psicoanalista des de l’Observatori de Salut Mental de Catalunya, aquest arriba a dues conclusions principals. La primera, que el significat d’un atur de llarga durada per a persones de més de quaranta anys està associat a la pèrdua (de la feina, la casa, la parella i els amics). La segona, que per suportar la precarietat en què aquestes persones es troben, és indispensable tenir una xarxa social.

El film ha estat nominat recentment pel Festival Internacional de Cinema de Singapur i es distribuirà internacionalment a través d’Intellect Pictures.

Podeu veure notícia apareguda el 20/03/2016 al diari El País sobre el mateix.

Moltes felicitats![:es]Acció Solidària Contra l’Atur ha colaborado en el documental “El grup” . El director del documental, Gustavo Vizoso hacía tiempo que estaba al paro y pidió un préstamo sin interés a ASCA para poder hacer la edición y mezcla del sonido. El resultado ha sido este documental que habla del impacto de la crisis económica en la salud y salud mental de las personas.

“El grup” muestra como un grupo de personas paradas de mediana edad se reúne por iniciativa de Servicios Sociales del barrio de Sant Antoni de Barcelona y el equipo clínico CIPAIS. A través de varios encuentros, las personas que forman parte hablan sobre sus vivencias, sus expectativas y su malestar por la situación que los ha tocado vivir -reflejo de una sociedad en crisis- y mejoran así su situación emocional.

“El grup” está basado en un estudio sobre el impacto de la crisis económica en la salud mental de la población. Propuesto por el Dr. Josep Moya, psiquiatra y psicoanalista desde el Observatorio de Salud Mental de Cataluña, este llega a dos conclusiones principales. La primera, que el significado de un paro de larga duración para personas de más de cuarenta años está asociado a la pérdida (del trabajo, la casa, la pareja y los amigos). La segunda, que para soportar la precariedad en que estas personas se encuentran, es indispensable tener una red social.

El film ha sido nominado recientemente por el Festival Internacional de Cine de Singapur y se distribuirá internacionalmente a través de Intellect Pictures.

Podéis ver la noticia aparecida el 20/03/2016 en el diaro El País sobre el mismo.

Muchas felicidades![:]

Cosmètica natural, Sabadell

[:CA]Mònica Sala Bendicho es autònoma i vol muntar un centre de cosmètica Sabadell: “Cosmètica Natural Sabadell

Ella i la seva parella es dediquen a aquest àmbit, concretament ell des de fa 5 anys i ella 2. Volen consolidar el seu negoci en un local ubicat C/ Via Massagué 52 en la principal zona comercial de Sabadell.  Volen vendre cosmètica natural, olis essencials, venda de perfums d’equivalència a granel i oferir serves d’estètica en general.

Es comercialitzaran dues marques exclusives de cosmètica natural del Mart Mort: Obey Your Body y Premier Dead Sea,  una marca pròpia d’olis essencials i una de perfums d’equivalència a granel i sabons artesans.

El local té 90 metres quadrats, i a més de l’espai dedicat a la venda hi posarà  3 cabines destinades a l’oferta de serveis d’estètica general, així com un bany amb dutxa. Han negociat amb el propietari una carència  d’un mes en el lloguer per realitzar petits retocs en el local.

Demanen un microcrèdit a Acció Solidària Contra l’Atur per adequar el local i adquirir el material i part de les existències inicials. Amb aquest projecte es consoliden dos llocs de feina.

ASCA li concedeix un préstec sense interès de 5.000€.

Sort i força amb el projecte![:es]Mónica Sala Bendicho es autónoma y quiere montar un centro de cosmética Sabadell: “Cosmética Natural Sabadell”.

Ella y su pareja se dedican a este ámbito, concretamente él desde hace 5 años y ella 2. Quieren consolidar su negocio en un local ubicado C / Via Massagué 52 en la zona comercial de Sabadell. Quieren vender cosmética natural, aceites esenciales, venta de perfumes de equivalencia a granel y ofrecer reservas de estética en general.

Se comercializarán dos marcas exclusivas de cosmética natural del Marte Muerte: Obey Your Body y Premier Dead Sea, una marca propia de aceites esenciales y una de perfumes de equivalencia a granel y jabones artesanos.

El local tiene 90 metros cuadrados, y además del espacio dedicado a la venta pondrá 3 cabinas destinadas a la oferta de servicios de estética general, así como un baño con ducha. Han negociado con el propietario una carencia de un mes en el alquiler para realizar pequeños retoques en el local.

Piden un microcrédito a Acció Solidària Contra l’Atur para adecuar el local y adquirir el material y parte de las existencias iniciales. Con este proyecto se consolidan dos puestos de trabajo.

ASCA le concede un préstamo sin interés de 5.000 €.

Suerte y fuerza con el proyecto![:]

Pa&Cakes, Barcelona

[:CA]Montserrat Arasa de Barcelona, està a l’atur i té el projecte de posar en marxa un forn de pa: Pa & Cakes al C/ Montseny 43 de Barcelona . Es local es troba localitzat en un lloc de pas a prop d’una escola.

Té experiència de gairebé 15 anys en aquest tipus de negoci. Ha treballat en una cadena de forns-degustació com encarregada, a on va aprendre a portar la gestió de la botiga referent a estocs, proveïdors, comandes, màrqueting, caixes, personal, a coure bolleria i a fer pastissos.

Vol posar en marxa un forn de venta de pa amb pastes, pastissos, begudes , menjars preparats i altres aliments complementaris. Es vol cobrir la necessitat d’esmorzars i berenars a l’entrada i sortida de l’escola, i la gent que va de pas amb ofertes de cafès i xocolates. Vol tenir un punt de venda de pa artesà i pre-cuit, un de menjar senzill i cassolà per als que tenen pressa i també es cobrirà la necessitat de bolleria artesanal per celíacs i no celíacs.  Vol ser un referent de la bolleria artesanal sense gluten. S’oferiran Biscuits artesanals sense gluten com per exemple de pastanaga, xocolata, poma,  així com cupcakes o pop cakes. S’anirà innovant amb pastisseria creativa, pastissos per aniversaris o galetes decorades.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adequar el local. Començarà amb un treballador, però per segon anys es pensa que es podrà ser 3 persones.

ASCA li concedeix un préstec sense interès de 8.500€.

Sort i força amb el projecte![:es]Montserrat Arasa de Barcelona, ​​está en paro y tiene el proyecto de poner en marcha una panadería: Pa & Cakes en la C / Montseny 43 de Barcelona. Se local se encuentra localizado en un lugar de paso cerca de una escuela.

Tiene experiencia de casi 15 años en este tipo de negocio. Ha trabajado en una cadena de hornos-degustación como encargada, donde aprendió a llevar la gestión de la tienda referente a stocks, proveedores, pedidos, marketing, cajas, personal, a cocer bollería y hacer tartas.

Quiere poner en marcha un horno de venta de pan con pastas, pasteles, bebidas, comidas preparadas y otros alimentos complementarios. Se quiere cubrir la necesidad de desayunos y meriendas en la entrada y salida de la escuela, y la gente que va de paso con ofertas de cafés y chocolates. Quiere tener un punto de venta de pan artesano y pre-cocido, uno de comida sencilla y casera para los que tienen prisa y también se cubrirá la necesidad de bollería artesanal para celíacos y no celíacos. Quiere ser un referente de la bollería artesanal sin gluten. Se ofrecerán Biscuits artesanales sin gluten como por ejemplo de zanahoria, chocolate, manzana, así como cupcakes o pop cakes. Se irá innovando con pastelería creativa, pasteles para cumpleaños o galletas decoradas.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para adecuar el local. Comenzará con un trabajador, pero por segundo años se piensa que se podrá ser 3 personas.

ASCA le concede un préstamo sin interés de 8.500 €.

Suerte y fuerza con el proyecto!

 [:]

Bioenergètica, Barcelona – Inici i seguiment

Bioenergètica, Barcelona – Inici i seguiment

[:CA]Igor Goyenechea Abascal i Edurne Sanz, juntament amb 3 persones més formen la Cooperativa Bioenergètica de Barcelona SCCL. Es dediquen al treball bioenergètic dins de l’àmbit de les teràpies i desenvolupament personal.

La bioenergètica és una línia de treball personal que es nodreix del treball de Wihelm Reich i Alexander Lowen. A diferència d’altres aproximacions terapèutiques inclou i concedeix un espai privilegiat al cos, al que reconeix com l’escenari a on té lloc l’experiència de vida i en el que queden gravades les reaccions i vivències del passat. Volen crear un espai de desenvolupament personal integral i ser un punt de trobada a on les persones tinguin un lloc comú i puguin fer unes activitats que abastin tant un procés terapèutic personal continu com algunes teràpies que es poden rebre de forma aïllada o en grup, i fins i tot formació en aquest àmbit. Amb aquest projecte es consoliden 5 llocs de feina.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur pel condicionament del local que tenen al C/ Aragó 416 i la compra del material necessari per fer les activitats (insonorització de les sales, canvis a la pàgina web, i materials, mobiliari, equip de so).

ASCA els hi concedeix un préstec sense interès de 4.569€.

Fem una segona visita de seguiment al  Centre de Teràpia Bioenergética  el 27 de febrer de 2017. El préstec sense interessos que els vam concedir va ser destinar bàsicament a adequar el local.

Al cap d’un primer any de funcionament la facturació està per sota del que s’havia previst en el pla de negoci. Per això durant aquest període de temps han variat alguns dels seus plantejaments estratègics inicials a fi d’adequar-se millor a la demanda.

Els ingressos actuals provenen d’activitats com les teràpies individuals, teràpies grupals, tallers de formació i viatges en grup de 10/12 persones (4/5 dies).

Actualment els ingressos cobreixen les despeses generals i els salaris però les perspectives de creixement no són molt optimistes. La forta competència, la manca de coneixement en el sector són variables que afecten el seu creixement. Es preveu consolidar el negoci i ampliar a un nou públic, concretament el segment infantil.

Sort i força amb el projecte![:es]Igor Goyenechea Abascal y Edurne Sanz, junto con 3 personas más forman la Cooperativa Bioenergética de Barcelona SCCL. Se dedican al trabajo bioenergético dentro del ámbito de las terapias y desarrollo personal.

La bioenergética es una línea de trabajo personal que se nutre del trabajo de Wihelm Reich y Alexander Lowen. A diferencia de otras aproximaciones terapéuticas incluye y concede un espacio privilegiado en el cuerpo, al que reconoce como el escenario donde tiene lugar la experiencia de vida y en el que quedan grabadas las reacciones y vivencias del pasado. Quieren crear un espacio de desarrollo personal integral y ser un punto de encuentro donde las personas tengan un lugar común y puedan hacer unas actividades que abarquen tanto un proceso terapéutico personal continuo como algunas terapias que se pueden recibir de forma aislada o en grupo, y incluso formación en este ámbito. Con este proyecto se consolidan 5 puestos de trabajo.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para el acondicionamiento del local que tienen en la C/ Aragó 416 de Barcelona y la compra del material necesario para realizar las actividades (insonorización de las salas, cambios en la página web, y materiales, mobiliario, equipo de sonido).

ASCA les concede un préstamo sin intereses de € 4.569.

Hagamos una segunda visita de seguimiento al Centro de Terapia Bioenergética el 27 de febrero de 2017. El préstamo sin intereses que los concedimos fue destinar básicamente a adecuar el local.

Al cabo de un primer año de funcionamiento la facturación está por debajo del que se había previsto en el plan de negocio. Por eso durante este periodo de tiempo han variado algunos de sus planteamientos estratégicos iniciales con objeto de adecuarse mejor a la demanda.
Los ingresos actuales provienen de actividades como las terapias individuales, terapias grupals, talleres de formación y viajes en grupo de 10/12 personas (4/5 días).

Actualmente los ingresos cubren los gastos generales y los salarios pero las perspectivas de crecimiento no son muy optimistas. La fuerte competencia, la carencia de conocimiento en el sector son variables que afectan su crecimiento. Se prevé consolidar el negocio y ampliar a un nuevo público, concretamente el segmento infantil.

Suerte y fuerza con el proyecto![:]

La mirada curta dels polítics

La mirada curta dels polítics

[:CA]crisiEn les societats democràtiques els governs donen compta regularment de la evolució de l’economia, i els ciutadans poden judicar la seva actuació. Normalment això es fa publicant estadístiques, generalment acompanyades de comentaris dels responsables polítics. Em preocupa veure com massa sovint aquests comentaris es fan a partir d’una mirada curta, parcial, i voluntàriament esbiaixada de les xifres, per poder fer una interpretació favorable als interessos de qui els fa. Les xifres per sí soles son insuficients, i per això cal una anàlisi més profunda i rigorosa. Cito dos casos que estem vivint aquests mesos.

 1. Exportacions i competitivitat. Les estadístiques reflecteixen millores importants de la balança comercial espanyola (més exportacions i menys importacions). El govern vol vendre aquesta millora, que és real, com la conseqüència de la major competitivitat de l’economia, i l’evidència d’una segura sortida de la crisi. Les xifres son certes i n’hem d’estar satisfets, però no podem acceptar-les sense aprofundir més.
  La reducció de les importacions és en gran mesura deguda a les fortes baixades del preu del cru que han compensat amb escreix la devaluació del euro respecte del dòlar (el petroli es paga en dòlars). Però el volum d’importacions energètiques no ha baixat, i en canvi ha pujat molt el de productes no energètics. La evolució d’aquestes dues variables (preu del petroli, i paritat euro/dòlar) podrien canviar de signe els propers anys i tenir un impacte molt negatiu en la balança comercial.
  D’altra banda, és cert que han augmentat les exportacions, i que això és fruit d’una millora de la competitivitat de les nostres empreses. Però aquesta ha estat basada sobre tot en reducció de preus, i per això té dos punts importants de debilitat. El primer torna a ser, pensant en les exportacions fora de la zona euro, la paritat de la moneda, que pot canviar. I el segon és que una part molt important dels productes que exportem s’han introduït als mercats externs gràcies a la forta reducció interna dels nostres costos, especialment laborals. Això ens condemna a competir amb països de baixos salaris, i això ens pot impedir millorar els nostres sous en el futur. Mentre les nostres exportacions no competeixin en qualitat i en innovació, amb països desenvolupats, no podem fer una interpretació triomfalista de la balança comercial. L’evolució pot ser bona a curt, però està plena d’incerteses a llarg.
 2. Atur i ocupació. Amb les seves lògiques oscil·lacions, com les que veiem aquest dies, la xifra de l’atur registrat s’ha anat reduint significativament, tot i que segueix sent molt alt i preocupant. Però no ens podem quedar satisfets amb això, ja que aquesta bona tendència amaga altres realitats. Més que en l’atur, ens hem de fixar en les xifres de la ocupació, i les que reflecteixen la seva qualitat. És molt bo que baixi l’atur; però no ho és que la baixada sigui conseqüència de la disminució del nombre de persones en edat i amb voluntat de treballar, sigui aquesta disminució per emigració, o per renuncia a seguir buscant feina. Està baixant l’atur sense augmentar realment l’ocupació.
  Tampoc és bo que augmenti aparentment l’ocupació (el nombre de persones ocupades) només perquè augmenti el nombre de contractes temporals i a temps parcial, mentre disminueix el nombre de contractes  indefinits a ple temps. Pot haver augmentat el número de contractes però haver disminuït la ocupació real. La suma total d’hores treballades per tres o quatre persones amb contracte temporal de curta durada, o a temps parcial, pot ser inferior a les que suposava un sol contracte indefinit.   Caldria fixar-se sobre tot en un índex d’ocupació total, reflectint el nombre total d’hores treballades en el país durant l’any.

Finalment, cal no oblidar que l’objectiu no és que tothom tingui feina; és   que tingui uns ingressos que  li permetin viure dignament. És evident que aquests tipus de contractes temporals o a temps parcial poden ser adequats per algun tipus de situacions, però s’estan convertint en massa abundants en la nostra economia.

No podem seguir amb mirades i amb explicacions a curt. Per poder sortir, de veritat de la crisi, hem de fer reformes d’un tipus diferent de la que hem fet, que potser ha tapat forats a curt, però no ens ha preparat per el futur. Seguim en la crisi…

Joan Majó, enginyer i ex ministre[:es]crisiEn las sociedades democráticas los gobiernos dan cuenta regularmente de la evolución de la economía, y los ciudadanos pueden juzgar su actuación. Normalmente esto se hace publicando estadísticas, generalmente acompañadas de comentarios de los responsables políticos. Me preocupa ver cómo demasiado a menudo estos comentarios se hacen a partir de una mirada corta, parcial, y voluntariamente sesgada de las cifras, para poder hacer una interpretación favorable a los intereses de quien lo realiza. Las cifras por sí solas son insuficientes, y por eso hay un análisis más profundo y riguroso. Cito dos casos que estamos viviendo estos meses.

 1. Exportaciones y competitividad. Las estadísticas reflejan mejoras importantes de la balanza comercial española (más exportaciones y menos importaciones). El gobierno quiere vender esta mejora, que es real, como la consecuencia de la mayor competitividad de la economía, y la evidencia de una segura salida de la crisis. Las cifras son ciertos y tenemos que estar satisfechos, pero no podemos aceptarlas sin profundizar más.
  La reducción de las importaciones es en gran medida debida a las fuertes bajadas del precio del crudo que han compensado con creces la devaluación del euro respecto del dólar (el petróleo se paga en dólares). Pero el volumen de importaciones energéticas no ha bajado, y en cambio ha subido mucho el de productos no energéticos. La evolución de estas dos variables (precio del petróleo, y paridad euro / dólar) podrían cambiar de signo en los próximos años y tener un impacto muy negativo en la balanza comercial.
  Por otra parte, es cierto que han aumentado las exportaciones, y que esto es fruto de una mejora de la competitividad de nuestras empresas. Pero esta ha sido basada sobre todo en reducción de precios, por lo que tiene dos puntos importantes de debilidad. El primero vuelve a ser, pensando en las exportaciones fuera de la zona euro, la paridad de la moneda, que puede cambiar. Y el segundo es que una parte muy importante de los productos que exportamos han introducido en los mercados externos gracias a la fuerte reducción interna de nuestros costes, especialmente laborales. Esto nos condena a competir con países de bajos salarios, y esto nos puede impedir mejorar nuestros sueldos en el futuro. Mientras nuestras exportaciones no compitan en calidad y en innovación, con países desarrollados, no podemos hacer una interpretación triunfalista de la balanza comercial. La evolución puede ser buena a corto, pero está llena de incertidumbres a largo.
 2. Paro y empleo. Con sus lógicas oscilaciones, como las que vemos estos días, la cifra del paro registrado se ha ido reduciendo significativamente, aunque sigue siendo muy alto y preocupante. Pero no nos podemos quedar satisfechos con esto, ya que esta buena tendencia esconde otras realidades. Más que en el paro, hay que fijarse en las cifras de la ocupación, y las que reflejan su calidad. Es muy bueno que baje el paro; pero no lo es que la bajada sea consecuencia de la disminución del número de personas en edad y con voluntad de trabajar, sea esta disminución por emigración, o por renuncia a seguir buscando trabajo. Está bajando el paro sin aumentar realmente el empleo. 
  Tampoco es bueno que aumente aparentemente el empleo (el número de personas ocupadas) sólo para que aumente el número de contratos temporales y a tiempo parcial, mientras disminuye el número de contratos indefinidos a tiempo completo. Puede haber aumentado el número de contratos pero haber disminuido la ocupación real. La suma total de horas trabajadas por tres o cuatro personas con contrato temporal de corta duración, o a tiempo parcial, puede ser inferior a las que suponía un solo contrato indefinido. Habría que fijarse sobre todo en un índice de ocupación total, reflejando el número total de horas trabajadas en el país durante el año.

Finalmente, no debe olvidarse que el objetivo no es que todo el mundo tenga trabajo; es que tenga unos ingresos que le permitan vivir dignamente. Es evidente que este tipo de contratos temporales o a tiempo parcial pueden ser adecuados para algún tipo de situaciones, pero se están convirtiendo en demasiado abundantes en nuestra economía.

No podemos seguir con miradas y con explicaciones a corto. Para poder salir, de verdad de la crisis, tenemos que hacer reformas de un tipo diferente de la que hemos hecho, que tal vez ha tapado agujeros en corto, pero no nos ha preparado para el futuro. Seguimos en la crisis …

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.[:]