[:CA]

La crisi cada dia empitjora

a més atur, fan falta més persones compromeses, més idees, més projectes i més recursos, per poder donar més ajudes.

Ha passat un altre any i em pertoca per la funció que represento explicar com ha transcorregut l’any 2012. 
Si va ser difícil l’any 2011, aquest encara ho ha estat més.
 Cada dia s’han destruït més llocs de treball i sembla que
 de moment això no s’atura, sinó tot el contrari. El nombre 
de desocupats a Catalunya ja passa de les 700.000 
persones. L’atur i la precarietat laboral han esdevingut el
 drama de la nostra societat. La falta de feina no afecta
tan sols els treballadors més vulnerables, sinó també
 aquells que tenen preparació acadèmica i experiència
 laboral, i aquells que tenen un treball tan inestable que 
no poden cobrir les despeses més elementals.

Acció Solidària Contra l’Atur, davant d’aquesta situació
tan greu, no té la resposta global del problema, però 
sí que és aquella gota d’aigua que raja sense parar i 
juntament amb moltes d’altres pot fer un oceà.
 Aquest any han arribat molts projectes i això és una bona 
notícia, però també us haig de dir que bastants s’han 
hagut de desestimar. Els projectes presentats no sempre
 ofereixen els requisits indispensables per poder ser unes 
idees de negoci amb continuïtat, que puguin generar  
els recursos suficients per retornar els préstecs i els 
emprenedors puguin fer sostenibles els seus negocis. 
La nostra Fundació ha estat com sempre rigorosa i
 professional. No ens podem deixar portar només pel cor. 
Creiem que si ho féssim així ens equivocaríem. Hem
 d’ajudar aquelles persones que puguin crear i consolidar
el seu lloc de treball. Però no hem perdut de vista aquells
 que d’una forma urgent tenien necessitat d’ajuts puntuals.

L’any passat que ja es vivia una situació excepcional,
varem donar tres préstecs extraordinaris: el primer de 
50.000€, el segon de 44.000€ i el tercer de 30.000€ als 
projectes que després d’una selecció prèvia veiérem que
 donaven més llocs de treball i tenien un fort contingut
 social. Aquesta experiència, que esperem hagi estat 
positiva, l’estem repetint aquest any 2013.

Hem crescut en nombre de voluntaris. Però necessitem 
molts més col·laboradors que ens aportin recursos
 econòmics per donar resposta a les demandes que tenim.
En aquests moments disposem d’un equip de 
professionals que està fent molt bona feina.

Cal dir que
 en moments crítics la ciutadania respon. Nosaltres en
tenim constància. Per a la nostra Fundació, tots ells són 
l’ànima i el motor que, juntament amb les quatre persones
 contractades, fan l’encaix perfecte, com les peces d’un 
trencaclosques.
 Com ja varem fer l’any 2011, continuem donant a conèixer
 el manifest Pla de Xoc Contra l’Atur, que és una proposta
concreta que complementa la nostra lluita per crear nous
 llocs de treball. A mesura que passa el temps tenim més 
adhesions; en aquests moments ja en tenim unes 500 
entre institucions i ciutadans. Us proposem que us hi
 adheriu si encara no ho heu fet. 
Els donatius de particulars i els voluntaris han crescut, 
però no el nombre de col·laboradors que ens aporten 
recursos econòmics, i les subvencions d’organismes 
oficials han anat a la baixa.
 A part d’exigir a les administracions les seves
 responsabilitats, nosaltres des d’Acció Solidària contral’Atur no podem defallir. A més dificultats, més ànims per 
a complir els nostre objectiu: ajudar a crear nous llocs de
 treball, i així ho farem.
Vull donar les gràcies a tots els col·laboradors, voluntaris
i personal. Sense la vostra generositat, vocació i 
altruisme, aquesta Memòria 2012 on s’expliquen tots els 
resultats obtinguts no hauria estat possible. Espero que 
la seva lectura sigui del vostre interès.

Joan Comas

President d’Acció Solidària contra l’Atur

 [:]