[:CA]Des de l’Ajuntament de Barcelona ens arriba la sol·licitud d’un home de 35 anys que viu en parella i té un fill petit. El nucli familiar té uns ingressos mínims que perceben de la RMI, amb la qual gairebé no cobreixen les depeses bàsiques.

Tenen moltes ganes de sortir de la situació en què es troben, i actualment estan pactant un lloguer social sobre el pis on viuen.

Ambdós busquen feina, i com que han vist que en la major part de les ofertes per fer de mosso de magatzem li demanen el carnet de conduir perquè pugui fer també de repartidor, ha decidit que se’l traurà. Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix un ajut a processos d’inserció laboral de 446,85 €, que retornarà en 25 mensualitats i que destinarà a aquest fi. Esperem que amb aquest préstec sense interès es tregui el carnet de conduir i trobi feina ben aviat.[:es]Desde el Ayuntamiento de Barcelona nos llega la solicitud de un hombre de 35 años que vive en pareja y tiene un hijo pequeño. El núcleo familiar tiene unos ingresos mínimos que perciben de la RMI, con la cual casi no cubren las dependidas básicas.

Tienen muchas ganas de salir de la situación en que se encuentran, y actualmente están pactando un alquiler social sobre el piso donde viven.

Ambos buscan trabajo, y cómo que han visto que en la mayor parte de las ofertas para hacer de mozo de almacén le piden el carné de conducir porque pueda hacer también de repartidor, ha decidido que se lo sacará. Acció Solidària Contra l’Atur le concede una ayuda a procesos de inserción laboral de 446,85 €, que devolverá en 25 mensualidades y que destinará a este fin. Esperamos que con este préstamo sin interés se saque el carné de conducir y encuentre trabajo bien pronto.[:]