[:CA]Des de l’Ajuntament de Manlleu ens arriba la sol·licitud d’un home 45 anys casat i amb fills. Cobra una petita nòmina de 80-90 € i rep per part de l’administració la Renda Mínima d’Inserció (RMI).

Pot optar a una ampliació de contracte laboral si disposa del CAP de camió, és el Certificat d’Aptitud Professional. Aquest es requereix amb caràcter obligatori als conductors de transports de viatgers i de mercaderies, i sense el qual no es pot realitzar el transport com activitat professional.

Per poder treure’s el CAP li cal una ajuda econòmica. Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix una ajuda a procés d’inserció laboral de 600 € per aquest fi. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interès pugui ampliar el contracte laboral i deixar de ser perceptor de la RMI.[:es]Desde el Ayuntamiento de Manlleu nos llega la solicitud de un hombre 45 años casado y con hijos. Cobra una pequeña nómina de 80-90 € y recibe por parte de la administración la Renta Mínima de Inserción (RMI).

Puede optar a una ampliación de contrato laboral si dispone de la CAP de camión, es el Certificado de Aptitud Profesional. Este se requiere con carácter obligatorio a los conductores de transportes de viajeros y de mercancías, y sin el cual no se puede realizar el transporte como actividad profesional.

Para poder sacarse el CAP le hace falta una ayuda económica. Acció Solidària Contra l’Atur le concede una ayuda a proceso de inserción laboral de 600 € por este fin. Esperamos que con este microcrédito sin interés pueda ampliar el contrato laboral y dejar de ser perceptor de la RMI.[:]