miniarticleEl 67% de joves aturats només han acabat els estudis de primària. A finals de l’any passat hi havia 813.000 joves de menys de 25 anys que no havien trobat feina, dels quals dos terceres parts no havien acabat els estudis de primària.

Malauradament, el disposar d’estudis no és una garantia suficient per tenir treball, però com més baixa és la formació més costa trobar-ne.

Formació, formació, formació. En un mercat laboral escàs i exigent, tenir un cert nivell de formació és una condició necessària i a la llarga l’única manera d’obrir-se camí cap un futur millor.

Francesc Raventós

miniarticleEl 67% de jóvenes parados sólo han terminado los estudios de primaria. A finales del año pasado había 813.000 jóvenes de menos de 25 años que no habían encontrado trabajo, de los cuales dos terceras partes no habían terminado los estudios de primaria.

Desgraciadamente, el disponer de estudios no es una garantía suficiente para tener trabajo, pero cuanto más baja es la formación más cuesta encontrar.

Formación, formación, formación. En un mercado laboral escaso y exigente, tener un cierto nivel de formación es una condición necesaria ya la larga la única manera de abrirse camino hacia un futuro mejor.

Francesc Raventós