La fundació sense ànim de lucre Acció Solidària Contra l’Atur, creada el 1981, que té com objectiu oferir una ajuda al problema de l’atur a Catalunya concedint préstecs sense interessos a projectes que creïn ocupació, vol incorporar un

Director/a de captació de recursos (Fundraising

En dependència directa del Consell Executiu de l’Entitat, serà  responsable tant de posar en marxa accions de fidelització i de nova captació de donants, com de crear aliances estratègiques amb entitats i administracions públiques. Haurà de ser una persona motivada i capaç d’ entusiasmar-se per a una feina que treballi per a la dignitat de les persones sense ocupació.

Les funcions a desenvolupar, seran bàsicament:

 • Dissenyar i posar en marxa accions de captació de fons, incrementar el nombre de donants i identificar noves fonts de finançament -tant públiques com privades- que aconsegueixin augmentar els ingressos de l’entitat.
 • Mantenir i millorar les relacions amb els donants a fi de fidelitzar, conservar i augmentar el seu suport i col·laboració.
 • Participar en la política i la gestió de la Comunicació de l’entitat.
 • Establir i gestionar línies de relació amb les diferents Entitats de Promoció Econòmica d’àmbit català realitzant actes promocionals i de relacions públiques que ajudin a potenciar la marca de la nostra entitat.

Requisits:

 • Estudis de direcció i gestió d’entitats.
 • Experiència demostrable en captació de fons, especialment en entitats socials o associatives.
 • Habilitats socials i de comunicació, i amb facilitat per treballar en equip.
 • Coneixements d’ofimàtica, de l’entorn web i XXSS.
 • Domini del català i castellà.

S’ofereix:

 • Lloc de treball: Barcelona capital.
 • Incorporació immediata i suport de l’organització en el seu conjunt, formada per 3 treballadors contractats i 38 voluntaris.
 • Contracte indefinit, amb 6 mesos de prova.
 • Horari: de dilluns a divendres de 9,00 a 14,00.
 • Vacances: agost.
 • Salari fix de 26.600 euros bruts a l’any, més variable en funció d’objectius determinats fins a un 20% del salari fix.

Enviar CV mitjançant correu electrònic (adm.accio@pangea.org) o per correu postal a l’adreça: Acció Solidària Contra l’Atur, Riera de Sant Miquel núm. 1 bis, 3er 2a, 08006 Barcelona. www.acciosolidaria.cat. La convocatòria estarà oberta fins el 03 d’abril de 2018.

Es respectaran les dades, d’acord amb la normativa vigent de Protecció de dades.

27 de febrer de 2018