Esther i Raquel Alvarado de Les Franqueses del Vallès formalitzen i constitueixen “Patch en Compani SCP”, una empresa dedicada principalment al món del Patchwork. Tenen una botiga en el C/ Sant Ponç 8, local 2 de Les Franqueses del Vallès.

Basen la seva idea comercial a Les Franqueses del Vallès per estar ben comunicada amb una xarxa viària important i per no haver botigues d’aquesta especialitat, ja que l’oferta més propera està a La Garriga, Cardedeu o Granollers. Amb aquest projecte es creen dos llocs de feina.

El patchtwork és una afició que està en plena acceptació per part del públic en general i amb un augment dels afeccionats. Apart de fer classes de patchwork volen oferir robes, materials i accessoris relacionats, llibres i revistes del tema, llanes, cintes de merceria, fils, patrons i kits, estampats propis, etc., així com a xecs regal per amics i coneguts.

A la botiga hi haurà un espai com a Club del Patchwork, a on els clients en general podran intercanviar experiències sobre els seus treballs, i rebre instruccions per millorar les seves experiències. Utilitzaran les xarxes socials per fer difusió del seu projecte, visitaran centres a on s’imparteixen classes, associacions de comerciants de la zona, de patchwork i fires específiques del tema.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adequar el local i adquirir els materials. S’aprova un préstec sense interès a retornar en 36 mesos.

Sort i força amb el projecte!

 Esther y Raquel Alvarado de Les Franqueses del Vallès formalizan y constituyen “Patch en Compani SCP”, una empresa dedicada principalmente al mundo del Patchwork. Tienen una tienda en la C/ Sant Ponç 8, local 2 de Les Franqueses del Vallès.

Basan su idea comercial en Les Franqueses del Vallès por estar bien comunicada, con una red viaria importante y por no haber tiendas de esta especialidad, ya que la oferta más cercana está en La Garriga, Cardedeu o Granollers. Con este proyecto se crean dos puestos de trabajo.

El patchtwork es una afición que está en plena aceptación por parte del público en general y con un aumento de los aficionados. Además de dar clases de patchwork quieren ofrecer ropas, materiales y accesorios relacionados, libros y revistas del tema, lanas, cintas de mercería, hilos, patrones y kits, estampados propios, etc., así como cheques regalo para amigos y conocidos.

En la tienda habrá un espacio como Club del Patchwork, donde los clientes en general podrán intercambiar experiencias sobre sus trabajos, y recibir instrucciones para mejorar sus experiencias. Utilizarán las redes sociales para hacer difusión de su proyecto, visitarán centros donde se imparten clases, asociaciones de comerciantes de la zona, de patchwork y ferias específicas del tema.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para adecuar el local y adquirir los materiales. Se aprueba un préstamo sin interés a devolver en 36 meses.

Suerte y fuerza con el proyecto!