Angeles Herrera té el projecte de posta en marxa del Bar Cafeteria Tres Dalias situat en la Urbanització Can Claramunt, de Piera. El local és una planta baixa d’uns 90 m2 amb una amplia terrassa exterior, apropiats per a l’activitat, es troba en bones condicions, i a més d’un habitatge en la part superior.

Ha acordat un lloguer de 650 € mes i un traspàs de 15.000 € pel negoci esmentat, que ja està equipat amb tots els estris necessaris, ja que l’anterior propietari el va tancar per motius no relacionats amb el rendiment del negoci.

La titular del projecte està actualment en situació d’atur i l’ajuda en aquest projecte la seva filla Sofia que es troba en la mateixa situació. Ambdues tenen relació amb els habitants de la zona, i es considera que més que una urbanització, és un barri més del mateix poble, i per tant amb un possible adequat rendiment.

La titular i la filla tenen experiència en l’activitat, i una altre filla en nòmina apart, ajudaria els caps de setmana. Amb aquest projecte es crearien 3 llocs de feina.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per poder pagar les despeses inicials. El projecte l’ha presentat a la Fundació mitjançant l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. ASCA li concedeix un préstec sense interès de 10.000 €, a retornar en 3 anys.

Sort i força amb el projecte!

Maig 2015

Ángeles Herrera tiene el proyecto de puesta en marcha del Bar Cafetería Tres Dalias ubicado en la Urbanización Can Claramunt, de Piera. El local es una planta baja de unos 90 m2 con una amplia terraza exterior, apropiados para la actividad, se encuentra en buenas condiciones, y además de una vivienda en la parte superior.

Ha acordado un alquiler de 650 € mes y un traspaso de 15.000 € por el negocio mencionado, que ya está equipado con todos los utensilios necesarios, ya que el anterior propietario lo cerró por motivos no relacionados con el rendimiento del negocio.

La titular del proyecto está actualmente en situación de desempleo y la ayuda en este proyecto su hija Sofía que se encuentra en la misma situación. Ambas tienen relación con los habitantes de la zona, y se considera que más que una urbanización, es un barrio más del mismo pueblo, y por tanto con un posible adecuado rendimiento.

La titular y la hija tienen experiencia en la actividad, y otra hija en nómina aparte, ayudaría a los fines de semana. Con este proyecto se crearían 3 puestos de trabajo. 

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para poder pagar los gastos iniciales. El proyecto lo ha presentado a la Fundación mediante el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. ASCA le concede un préstamo sin interés de 10.000 €, a devolver en 3 años.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!

Mayo de 2015