Maria del Carmen Galindo de les Franqueses del Vallès vol agafar el traspàs d’un bar-cafeteria El bosc dels records. El local està situat sota del seu domicili, està totalment muntat i ha funcionat durant molt poc temps. Durant el període de funcionament ha facturat entre 250/300 € dia.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per poder pagar l’import del traspàs  a l’anterior propietari. Amb aquest projecte es creen dos llocs de feina.

ASCA li concedeix un préstec sense interès de 7.500€, i el marit de l’emprenedora, que té un contracte fix en una empresa de bicicletes situada prop del bar, fa de garant.

Esperem que el projecte vagi molt bé!

 

Maria del Carmen Galindo de Les Franqueses del Vallès quiere adquirir el traspaso de un bar- cafetería El bosc dels records. El local está situado debajo de su domicilio, está totalmente montado y ha funcionado durante muy poco tiempo. Durante el período de funcionamiento ha facturado entre 250/300 € día .

Solicita una ayuda a Acció Solidaria Contra l’Atur para poder pagar el importe del traspaso al anterior propietario. Con este proyecto se crean dos puestos de trabajo.

ASCA le concede un préstamo sin interés de 7.500 € , y el marido de la emprendedora, que tiene un contrato fijo en una empresa de bicicletas ubicada cerca del bar, hace de garante.

Esperamos que el proyecto vaya muy bien !