Ens arriben dades de baixa de l’atur i d’immediat els comentaris són d’entusiasme, sobretot des del Govern d’Espanya. És ben evident que el volum de la xifra d’aturats ha estat el malson pels governants. Quan les preocupacions financeres no són ja tan importants (això els hi sembla), ara es fixen més en l’atur, sobretot perquè baixa.

I sense voler tirar aigua al vi, convé analitzar la situació en termes qualitatius i no només quantitatius. Les xifres globals sovint poden fer confondre la realitat. Cal saber valorar les situacions des d’un punt de vista més analític. Sense voler anar més lluny, podem constatar de les informacions més en detall sobre aquest descens de l’atur, que afecta principalment a dos sectors: el turístic i la construcció.

Podem pensar, doncs, que anem endavant, o estem reiterant el camí cap a una altra situació que ens pot fer repetir la crisi?

Tothom sap que si vam entrar en crisi, va ser sobretot degut a les bombolles immobiliàries i del turisme. És a dir, no estem creixent per la innovació, la competitivitat, l’educació, la recerca, i per una balança de pagaments favorable: haver d’importar menys i exportar més..

Cal ser curosos de no deixar-nos arrossegar per un descens quantitatiu i ser conscients que seguim tenint problemes estructurals que si no els resolem, la nostra fragilitat serà evident.

L’atur està baixant…  I l’economia va en la bona direcció de redreçament? Cal tenir-ho tot en compte.

Miquel Verdaguer

 Nos llegan desde baja del paro y de inmediato los comentarios son de entusiasmo, sobre todo desde el Gobierno de España. Es bien evidente que el volumen de la cifra de parados ha sido la pesadilla para los gobernantes. Cuando las preocupaciones financieras no son ya tan importantes (esto les parece), ahora se fijan más en el paro, sobre todo porque baja.

Y sin querer echar agua al vino, conviene analizar la situación en términos cualitativos y no sólo cuantitativos. Las cifras globales a menudo pueden hacer confundir la realidad. Hay que saber valorar las situaciones desde un punto de vista más analítico. Sin querer ir más lejos, podemos constatar de las informaciones más en detalle sobre este descenso del paro, que afecta principalmente a dos sectores: el turístico y la construcción.

Podemos pensar, pues, que vayamos adelante, o bien ¿estamos reiterando el camino hacia otra situación que nos puede hacer repetir la crisis? Todo el mundo sabe que si entramos en crisis, fue sobre todo debido a las burbujas inmobiliarias y del turismo. Es decir, no estamos creciendo por la innovación, la competitividad, la educación, la investigación, y por una balanza de pagos favorable: que importar menos y exportar más ..

Hay que ser cuidadosos de no dejarnos arrastrar por un descenso cuantitativo y ser conscientes de que seguimos teniendo problemas estructurales que si no los resolvemos, nuestra fragilidad será evidente.

El paro está bajando … Y la economía va en la buena dirección de enderezado? Hay que tener todo en cuenta.

Miquel Verdaguer