Francisco Quero de Molins de Rei té la iniciativa de posar en marxa una autoescola. Prové del ram de la construcció, a on motivat per l’actual situació, ha buscat una altre via d’ocupació.

Ha començat els tràmits per obrir l’autoescola, ha realitzat cursos de formació vial, ha estat assessorat de les possibilitats d’actuació en aquesta especialitat, i com a propi empresari de la mateixa.

La demografia analitzada de la població i l’anàlisi de la competència permet preveure un futur positiu per a l’autoescola. Té intenció de millorar els preus dels seus serveis, per tal de competir amb les 4 escoles del mateix ram establertes a la població.

Disposa d’un local a Molins de Rei, al c/ Jacint Verdaguer 90, és un lloc cèntric i comercial, a on complementarà l’activitat amb la venda d’accessoris per a vehicles i motos. Amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur i ASCA li concedeix un préstec sense interès de 8.500€ a retornar en 36 terminis.

 

Esperem que aquest projecte vagi sobre rodes!

 

Francisco Quero de Molins de Rei tiene la iniciativa de poner en marcha una autoescuela. Proviene del ramo de la construcción, donde motivado por la actual situación, ha buscado otra vía de empleo.

Ha comenzado los trámites para abrir la autoescuela, ha realizado cursos de formación vial, ha sido asesorado de las posibilidades de actuación en esta especialidad, y como propio empresario de la misma.

La demografía analizada de la población y el análisis de la competencia permite prever un futuro positivo para la autoescuela. Tiene intención de mejorar los precios de sus servicios, con el fin de competir con las 4 escuelas del mismo ramo establecidas en la población.

Dispone de un local en Molins de Rei, en la c / Jacint Verdaguer 90, es un lugar céntrico y comercial, donde complementará la actividad con la venta de accesorios para vehículos y motos. Con este proyecto se crea un puesto de trabajo.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur y ASCA le concede un préstamo sin interés de 8.500 € a devolver en 36 plazos.

 

¡Esperamos que este proyecto vaya sobre ruedas!