[:CA]L’Associació SaóPrat és una entitat socioeducativa, sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública, que va néixer el 2004 al Prat de Llobregat. A partir de l’experiència de vida dels membres de tres comunitats religioses es van unir esforços per donar resposta a les necessitats educatives i socials dels infants, adolescents i joves més desatesos dels barris de Sant Cosme i Sant Jordi-Ribera Baixa. La seva activitat, entre altres coses, comporta la inserció laboral i la creació de nous llocs de treball.

Actualment acompanyen infants i joves en situacions de vulnerabilitat per tal que recuperin motivacions i desenvolupin les seves capacitats personals, socials i laborals i esdevinguin part de la ciutadania activa i de la transformació social. Disposen de tres seus, a diferents barris de la ciutat del Prat de Llobregat, amb un total de 47 professionals prestant els diferents serveis socioeducatius i donant el suport administratiu adient a l’activitat.

Al llarg d’aquest anys s’han incorporat a la prestació de serveis els projectes de:

 • Centre Obert (110 usuaris al 2016),
 • Reforç Educatiu (75 usuaris al 2016)
 • Passarel·la (110 usuaris al 2016),
 • Bassa (48 usuaris al 2016)
 • Inserció (113 usuaris al 2016)
 • Formació (140 usuaris al 2016)
 • Alfabetització (17 usuaris al 2016).

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur ja que tenen concedides unes subvencions de la Direcció d’Economia Social i Cooperativa de la Generalitat de Catalunya però encara no s’han abonat. ASCA els concedeix un préstec sense interessos de 25.000 € per cobrir les necessitats de tresoreria durant aquest període fins l’abonament de les subvencions.

Endavant amb els projectes![:es]La Asociación SaóPrat es una entidad socio-educativa, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que nació en 2004 en el Prat de Llobregat. A partir de la experiencia de vida de los miembros de tres comunidades religiosas se unieron esfuerzos para dar respuesta a las necesidades educativas y sociales de los niños, adolescentes y jóvenes más desatendidos de los barrios de San Cosme y San Jorge -Ribera Baja. Su actividad, entre otras cosas, supone la inserción laboral y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Actualmente acompañan niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad para que recuperen motivaciones y desarrollen sus capacidades personales, sociales y laborales y se conviertan en parte de la ciudadanía activa y de la transformación social. Disponen de tres sedes, en diferentes barrios de la ciudad de El Prat, con un total de 47 profesionales prestando diferentes servicios socioeducativos y dando el soporte administrativo adecuado a la actividad.

A lo largo de estos años se han incorporado a la prestación de servicios los proyectos de:

 • Centro Abierto (110 usuarios al 2016),
 • Refuerzo Educativo (75 usuarios 2016)
 • Pasarela (110 usuarios al 2016),
 • Baja (48 usuarios 2016)
 • Inserción (113 usuarios al 2016)
 • Formación (140 usuarios al 2016)
 • Alfabetización (17 usuarios en 2016).

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur ya que tienen concedidas unas subvenciones de la Dirección de Economía Social y Cooperativa de la Generalitat de Catalunya pero aún no se han abonado. ASCA les concede un préstamo sin intereses de 25.000 € para cubrir las necesidades de tesorería durante este periodo hasta el abono de las subvenciones.

¡Adelante con los proyectos![:]