[:CA]Diana Castro i Raül Angel Escobar de Terrassa són socis de “Artesanales Radiso, SL.”. Es dediquen a elaborar i produir productes alimentaris de tradició colombiana de manera artesanal i preveuen en un futura etapa fer-ho de forma semi- industrial.

La comunitat llatina situada a Barcelona demana la presència de productes artesanals dels seus països, i aquest que va ser l’inici del llançament dels productes d’aquesta empresa al mercat. Actualment la seva gama de fabricació es composa d’una línia de 7 productes típics.

La seva experiència comercial es va iniciar en el any 2005, amb l’elaboració del primer producte alimentari: “tamales tolimenses” en un petit local. En una 2a etapa van passar a un local de 80 m2, a on ja disposaven d’una màquina troqueladora, molí per moldre blat de moro, matèria bàsica dels seus productes, i altres eines per a la seva producció. Actualment es troben en una 3a etapa i han llogat una nau industrial de 360 m2 a on han instal·lat noves màquines per millorar i augmentar la producció. Amb aquest projecte es consoliden 3 llocs de feina.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per facilitar la seva implementació al mercat.

ASCA els concedeix un préstec sense interès de 12.000€ Sol·liciten préstec de 12000 € a retornar en 3 anys.

Sort i força amb el projecte![:es]Diana Castro y Raúl Angel Escobar de Terrassa son socios de “Artesanales Radiso, SL.”. Se dedican a elaborar y producir productos alimenticios de tradición colombiana de manera artesanal y prevén en un futura etapa hacerlo de forma semi industrial.

La comunidad latina situada en Barcelona pide la presencia de productos artesanales de sus países, y este que fue el inicio del lanzamiento de los productos de esta empresa en el mercado. Actualmente su gama de fabricación se compone de una línea de 7 productos típicos.

Su experiencia comercial se inició en el año 2005, con la elaboración del primer producto alimenticio: “tamales tolimenses” en un pequeño local. En una 2ª etapa pasaron a un local de 80 m2, donde ya disponían de una máquina troqueladora, molino para moler maíz, materia básica de sus productos, y otras herramientas para su producción. Actualmente se encuentran en una 3ª etapa y han alquilado una nave industrial de 360 ​​m2 en donde han instalado nuevas máquinas para mejorar y aumentar la producción. Con este proyecto se consolidan 3 puestos de trabajo.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para facilitar su implementación en el mercado.

ASCA les concede un préstamo sin interés de 12.000 € Solicitan préstamo de 12000 € a devolver en 3 años.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]