jornadesL’Auditori de Cornellà acull els dies 23 i 24 de gener unes jornades en què sota el títol “Aliança cívica contra la pobresa a Cornellà”, es reflexionarà sobre la pobresa, els seus efectes i les noves mesures per a pal·liar-la. Les jornades estan organitzades per l’Ajuntament de Cornellà i es desenvoluparan a l’entorn de conferències, taules rodones i tallers.

Comencen divendres, a les 17.00 hores, amb una taula rodona on s’abordaran els reptes de la nova pobresa i la innovació social com a alternativa. Hi intervenen Andreu Missé, director de la publicació Alternativas Económicas, Eduardo Rojo, vicepresident de la Fundació Utopia d’Estudis Socials del Baix Llobregat, i Sonia Fuertes, membre de la junta directiva d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social).

Seguidament es farà una taula rodona del Tercer Sector amb la intervenció de la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, del vicepresident d’Acció Solidària contra l’Atur, Oriol Romances, i del coordinador de Creu Roja a Catalunya, Enric Morist.

Pel que fa a dissabte, la jornada començarà a les 9.30 hores amb un espai de tallers sobre diferents àmbits com drets bàsics, salut i igualtat d’oportunitats, a més de la presentació de diferents experiències locals, i finalitzarà amb la lectura del manifest de la ciutat de Cornellà contra la pobresa. Clourà les jornades la intervenció de l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, a les 13.00 hores.

Podeu veure la notícia publicada en ElPeriódico el 20/01/2015.

 

jornadesEl Auditorio de Cornellà acoge los días 23 y 24 de enero unas jornadas en las que bajo el título “Alianza cívica contra la pobreza en Cornellà“, se reflexionará sobre la pobreza, sus efectos y las nuevas medidas para paliarla . Las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Cornellà y se desarrollarán en torno a conferencias, mesas redondas y talleres.

Comienzan viernes, a las 17.00 horas, con una mesa redonda donde se abordarán los retos de la nueva pobreza y la innovación social como alternativa. Intervienen Andreu Missé, director de la publicación Alternativas Económicas, Eduardo Rojo, vicepresidente de la Fundación Utopía de Estudios Sociales del Baix Llobregat, y Sonia Fuertes, miembro de la junta directiva de ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social).

Seguidamente se hará una mesa redonda del Tercer Sector con la intervención de la presidenta de Cáritas Cataluña, Carme Borbonès, del vicepresidente de Acció Solidària contra l’atur, Oriol Romances, y del coordinador de Cruz Roja en Cataluña, Enric Morist.

En cuanto al sábado, la jornada comenzará a las 9.30 horas con un espacio de talleres sobre diferentes ámbitos como derechos básicos, salud e igualdad de oportunidades, además de la presentación de diferentes experiencias locales, y finalizará con la lectura del manifiesto de la ciudad de Cornellà contra la pobreza. Cerrará las jornadas la intervención del alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, a las 13.00 horas.

Podéis ver la noticia publicada en ElPeriódico el 20/01/2015.