[:CA]Irene Erra de Barcelona vol posar en marxa un negoci de traducció e interpretació simultània Aedhara Comunicación, a on també faran gravació amb vídeo i àudio de seminaris de Psicologia i salut.

Per la seva experiència laboral ha constatat que cada any es convoquen diversos seminaris, tallers i taules rodones amb experts estrangers i tot  això comporta la necessitat de traductors especialitzats, per això, ha decidit aprofitar els seus coneixements en aquestes matèries i oferir aquest servei amb aquesta empresa. L’emprenedora ja ha tingut algunes experiències prèvies en aquest camp i amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

Demana una ajuda a ASCA per comprar l’equipament audiovisual  i Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix un microcrèdit sense interessos de 7.400 € a retornar en 24 mensualitats.

Sort i força amb el projecte![:es]Irene Erra de Barcelona quiere poner en marcha un negocio de traducción e interpretación simultánea Aedhara Comunicación, donde también harán grabación con vídeo y audio de seminarios de Psicología y salud.

Por su experiencia laboral ha constatado que cada año se convocan diversos seminarios, talleres y mesas redondas con expertos extranjeros y todo ello conlleva la necesidad de traductores especializados, por ello, ha decidido aprovechar sus conocimientos en estas materias y ofrecer este servicio con esta empresa. La emprendedora ya ha tenido algunas experiencias previas en este campo y con este proyecto se crea un puesto de trabajo.

Pide una ayuda a ASCA para comprar el equipamiento audiovisual y Acció Solidària Contra l’Atur le concede un microcrédito sin intereses de 7.400 € a devolver en 24 mensualidades.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]