La Fundació ASCA amb el suport de la Obra Social “La Caixa”, ha lliurat el 24 de novembre de 2014, la 17a edició dels Premis a l’inserció laboral Josep Maria Piñol en el Palau Macaya (Passeig de Sant Joan – Barcelona). La convocatòria oferia dos premis: un a la millor trajectòria i l’altre a la millor iniciativa, cada un d’ells  premiat amb 10.000€. A aquesta convocatòria s’han presentat un total de 26 projectes: 17 projectes al premi a la trajectòria d’una entitat en la lluita a favor de la inserció laboral i 9 projectes a la millor iniciativa innovadora de lluita contra l’atur.

L’acte l’han presidit el Sr. Joan Comas, president d’Acció Solidària Contra l’Atur i el Sr. Joan Lanaspa, patró de la Fundació Bancària “la Caixa””. En el decurs de l’acte el Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, ha pronunciat la conferència “Dret al treball, dret a la dignitat”.

El Sr. Josep M.Gasch, secretari del jurat, ha donat pas als guanyadors dels Premis Piñol de l’any 2013, que han fet una breu exposició dels seus projectes i tot seguit ha anunciat als guanyadors de la 17a convocatòria:

[column_half]

 • Premi a la trajectòria d’una entitat en la lluita en favor de la inserció laboral

Guanyador 2014

el-llindar-header-10anys
Fundació Privada El Llindar: Fundació que va néixer a l’any 2004 a Cornellà de Llobregat. Impulsa actuacions educatives i professionalitzadores, alternatives, per a nois i noies d’entre 12 i 25 anys que, per la seva situació personal, familiar o de fracàs escolar, no encaixen en les diverses ofertes d’ensenyament reglat, i es troben exclosos del sistema educatiu i social.

Ofereixen recorreguts formatius que garanteixen un creixement personal i la millora de l’ocupabilitat, orientant, acompanyant i recolzant la transició cap a la vida adulta, per a que la seva inserció laboral sigui de qualitat i amb garanties.

[/column_half][column_half_last]

 • Premi a la millor iniciativa  innovadora de lluita contra l’atur 

Guanyador 2014: incubadora d’agricultors agroecològics

logo-hortsocial2

TARPUNA SCCL,Societat Cooperativa Catalana Limitada d’iniciativa social i sense ànim de lucre: S’ha valorat especialment l’objectiu d’oferir una sortida d’autoocupació a les persones aturades de llarga durada que han realitzat formació a l’hort social de Can Codina de Llinars del Vallès. La cooperativa té com a finalitat donar resposta a persones amb risc d’exclusió social. El model que segueix és el de la cooperació local amb entitats públiques i/o privades que coneixen les necessitats socials i busquen desenvolupar nous recursos o recorreguts per a la inclusió social, amb les quals es defineixen projectes innovadors.

[/column_half_last]


El Jurat dels Premis 2014 ha estat constituït per les següents persones:

 • Joan Comas – president d’Acció Solidària Contra l’Atur. Actuarà de president del Jurat
 • Pilar Mercadé – membre del Consell Directiu d’ASCA. Vocal del patronat de la Fundació
 • Inma Noguera – membre del Consell Directiu d’ASCA. Diplomada en treball social
 • Maravillas Rojo – experta en ocupació. Exsecretària general d’ocupació
 • Albert Recio – professor de la Facultat de Ciències Econòmiques (UAB)
 • Pere Rigau – en representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
 • Alfred Vernis – director executiu de la Unitat de Programes Universitaris ESADE-URL
 • Miquel Vila – enginyer industrial. Voluntari d’ASCA
 • Josep M. Gasch – secretari el jurat i vocal del Patronat d’ASCA

[aio_button align=”right” animation=”none” color=”orange” size=”small” icon=”none” text=”Vull col.laborar” relationship=”dofollow” url=”http://www.acciosolidaria.cat/sol-licitud-de-col%C2%B7laboracio/”] [aio_button align=”left” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Vullun préstec” relationship=”dofollow” url=”http://www.acciosolidaria.cat/probaformulari/”]

 

 

La Fundación ASCA con el apoyo de la Obra Social “La Caixa”, ha entregado el 24 de noviembre de 2014, la 17ª edición de los Premios a la inserción laboral Josep Maria Piñol en el Palau Macaya (Paseo de San Juan – Barcelona). La convocatoria ofrecía dos premios: uno a la mejor trayectoria y el otro a la mejor iniciativa, cada uno de ellos premiado con 10.000 €. A esta convocatoria se han presentado un total de 26 proyectos: 17 proyectos al premio a la trayectoria de una entidad en la lucha a favor de la inserción laboral y 9 proyectos a la mejor iniciativa innovadora de lucha contra el paro.

El acto lo han presidido el Sr. Joan Comas, presidente de Acció Solidària Contra l’Atur y el Sr. Joan Lanaspa, patrón de la Fundació Bancària “la Caixa”. En el transcurso del acto el Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, ha pronunciado la conferencia “Derecho al trabajo, derecho a la diginitat”.

El Sr. Josep M.Gasch, secretario del jurado, ha dado paso a los ganadores de los Premios Piñol del año 2013, que han hecho una breve exposición de sus proyectos y acto seguido ha anunciado los ganadores de la 17ª convocatoria:

 

[column_half]

 • Premio a la trayectoria de una entidad en la lucha en favor de la inserción laboral

Ganador 2014

el-llindar-header-10anys

Fundació Privada El Llindar:   Fundación que nació en el año 2004 en Cornellà de Llobregat. Impulsa actuaciones educativas y profesionalizadoras, alternativas, para chicos y chicas de entre 12 y 25 años que, por su situación personal, familiar o de fracaso escolar, no encajan en las diversas ofertas de enseñanza reglada, y se encuentran excluidos del sistema educativo y social. Ofrecen recorridos formativos que garantizan un crecimiento personal y la mejora de la empleabilidad, orientando, acompañando y apoyando la transición hacia la vida adulta, para que su inserción laboral sea de calidad y con garantías.

Ofrecen recorridos formativos que garantizan un crecimiento personal y la mejora de la empleabilidad, orientando, acompañando y apoyando la transición hacia la vida adulta, para que su inserción laboral sea de calidad y con garantías.

[/column_half][column_half_last]

 • Premio a la mejor iniciativa  innovadora de lucha contra el paro  

Ganador 2014: incubadora de agricultores agroecológicos

logo-hortsocial2

TARPUNA SCCL, Societat Cooperativa Catalana Limitada d’iniciativa social i sense ànim de lucre: Se ha valorado especialmente el objetivo de ofrecer una salida de autoempleo a las personas paradas de larga duración que han realizado formación en el huerto social de Can Codina de Llinars del Vallès. La cooperativa tiene como finalidad dar respuesta a personas con riesgo de exclusión social. El modelo que sigue es el de la cooperación local con entidades públicas y / o privadas que conocen las necesidades sociales y buscan desarrollar nuevos recursos o recorridos para la inclusión social, con las que se definen proyectos innovadores.

[/column_half_last]

 

 

 

 

 

El Jurado de los Premios 2014 ha sido constituido por las siguientes personas:

 • Joan Comas – presidente de Acció Solidària Contra l’Atur. Actuará de presidente del Jurado
 • Pilar Mercadé – miembro del Consejo Directivo de ASCA. Vocal del patronato de la Fundación
 • Inma Noguera – miembro del Consejo Directivo de ASCA. Diplomada en trabajo social
 • Maravillas Rojo – experta en empleo. Ex secretaria general de empleo
 • Albert Recio – profesor de la Facultad de Ciencias Económicas (UAB)
 • Pere Rigau – en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Catalunya
 • Alfred Vernis – director ejecutivo de la Unidad de Programas Universitarios ESADE-URL
 • Miquel Vila – ingeniero industrial. Voluntario de ASCA
 • Josep M. Gasch – secretario el jurado y vocal del Patronato de ASCA

 


[aio_button align=”right” animation=”none” color=”orange” size=”small” icon=”none” text=”Vull col.laborar” relationship=”dofollow” url=”http://www.acciosolidaria.cat/sol-licitud-de-col%C2%B7laboracio/”] [aio_button align=”left” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Vull un préstec” relationship=”dofollow” url=”http://www.acciosolidaria.cat/probaformulari/”]