la-Caixa-i-fons-social-sant-cugat-valldoreixL’Obra Social “la Caixa” ha decidit destinar 10.000 euros al Programa Fons Social Sant Cugat-Valldoreix de la Fundació Acció Solidària contra l’Atur, associació que ajuda a les persones en risc d’exclusió social que viuen a Sant Cugat. Inès Jiménez, directora de l’Àrea de Negoci de “la Caixa” de Sant Cugat-Rubí, Cerdanyola i Ripollet, i Ramon Escamilla, responsable d’ASCA han estat els encarregats de representar les dues entitats en la presentació de l’acord.

Aquesta ajuda consisteix en la concessió de microcrèdits sense interès a les persones en risc d’exclusió social. Aquests préstecs sense interès de petites quantitats, que s’han de tornar en un curt termini, estan pensats principalment per fer front a les factures energètiques dels habitatges de les persones excloses. A més, i amb l’ajuda dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat, aquestes entitats atenen a persones d’edat avançada i rendes baixes que tenen diverses necessitats socioeconòmiques i que reben ajuts puntuals sense retorn. Per últim, el programa també ajuda a la població immigrant de la ciutat i se’ls facilita la creació d’un petit negoci o  la compra d’un tros de terra per conrear en els seus països d´origen.

El Fons Social Sant Cugat Valldoreix va néixer al 1998 gràcies a Maria Antònia Gili, que va aconseguir reunir a un grup de voluntaris per posar en marxa el servei de préstecs sense interessos per a persones que vivien dificultats econòmiques. L’Entitat es va convertir al 2000 en un programa de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur.

la-Caixa-i-fons-social-sant-cugat-valldoreixLa Obra Social “la Caixa” ha decidido destinar 10.000 euros al Programa Fondo Social Sant Cugat – Valldoreix de la Fundació Acció Solidaria contra l’Atur, asociación que ayuda a las personas en riesgo de exclusión social que viven en Sant Cugat. Inès Jiménez, directora del Área de Negocio de “la Caixa” de Sant Cugat -Rubí , Cerdanyola y Ripollet, y Ramón Escamilla, responsable de ASCA han sido los encargados de representar las dos entidades en la presentación del acuerdo.

Esta ayuda consiste en la concesión de microcréditos sin interés a las personas en riesgo de exclusión social. Estos préstamos sin interés de pequeñas cantidades, que deben volver en un corto plazo, están pensados ​​principalmente para hacer frente a las facturas energéticas de las viviendas de las personas excluidas. Además, y con la ayuda de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Cugat, estas entidades atienden a personas de edad avanzada y rentas bajas que tienen diversas necesidades socioeconómicas y que reciben ayudas puntuales sin retorno. Por último, el programa también ayuda a la población inmigrante de la ciudad y se les facilita la creación de un pequeño negocio o la compra de un pedazo de tierra para cultivar en sus países de origen .

El Fondo Social Sant Cugat Valldoreix nació en 1998 gracias a María Antonia Gili, que logró reunir a un grupo de voluntarios para poner en marcha el servicio de préstamos sin intereses para personas que vivían dificultades económicas. La Entidad se convirtió al 2000 en un programa de la Fundación Acció Solidaria Contra l’Atur.