[:CA]

El Consell de Governança de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, del qual Acció Solidària Contra l’Atur en forma part, es va reunir el passat 7 de juliol i va acordar per unanimitat comunicar el suport dels seus membres a la decisió de l’Alcaldessa de Barcelona Ada Colau pel tancament del CIE de Zona Franca, així com, elaborar una declaració conjunta que reflecteixi el seu posicionament.

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai de participació, de cooperació publico-privada i d’acció conjunta format per més de 600 institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva, i que disposen d’una estratègia compartida amb la finalitat d’aconseguir avançar en drets socials amb el compromís i la col·laboració de tothom.

Durant la reunió també es van tractar altres temes, com l’avaluació del Pla d’Inclusió Social i de l’Estratègia Compartida, i la preparació de la Jornada “10 anys de treball en Xarxa per una Barcelona Inclusiva”, acte que tindrà lloc el 27 de setembre amb l’objectiu de celebrar el 10è aniversari de l’Acord Ciutadà

 [:es]El Consell de Governança de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, del cual Acció Solidària Contra l’Atur forma parte, se reunió el pasado 7 de julio y acordó por unanimidad comunicar el apoyo de sus miembros a la decisión de la Alcaldesa de Barcelona Ada Colau por el cierre del CIE de Zona Franca, así como, elaborar una declaración conjunta que refleje su posicionamiento.

El Acord Ciutadà por una Barcelona Inclusiva es el espacio de participación, de cooperación publico-privada y de acción conjunta formado por más de 600 instituciones y organizaciones de la ciudad que trabajan para construir una Barcelona más inclusiva, y que disponen de una estrategia compartida con el fin de conseguir avanzar en derechos sociales con el compromiso y la colaboración de todo el mundo.

Durante la reunión también se trataron otros temas, como la evaluación del Plan de Inclusión Social y de la Estrategia Compartida, y la preparación de la Jornada “10 años de trabajo en Red por una Barcelona Inclusiva”, acto que tendrá lugar el 27 de septiembre con el objetivo de celebrar el 10è aniversario del Acord Ciutadà.[:]