Q

Transferència bancària

Si realitza una transferència bancària, ens ha de fer arribar les seves dades fiscals al correu info@acciosolidaria.cat  per poder aplicar les desgravacions corresponents.

arrow down circle icon

COMPTES BANCARIS D’ASCA

BBVA: ES60 0182 0205 9702 0156 0867

La Caixa: ES37 2100 0933 49 0200061375

Caixa d’Enginyers: ES25 3025 0002 42 1521652660

 

Gràcies per la teva aportació!

Q

Benefici fiscal

Et pots desgravar el 75% dels primers 150€ d’aportació, a partir d’aquesta xifra, el 30%. Si fa més de 3 anys que contribueixes a Acció Solidària Contra l’Atur, aquest últim tram s’incrementa al 35%. Incloure les dades fiscals per la desgravació.

arrow down circle icon

PARTICULARS

Si ets una persona particular:
Tots els donatius aportats a la Fundació gaudeixen de la desgravació fiscal (IRPF) en funció de la quantitat donada i del període:

  • Pels primers 150 € el 80% de deducció.
  • A partir de 150 € el 35% de deducció que excedeixi als primers 150 €.
  • La fidelitat te avantatges: si fa més de 3 anys que col·labores amb nosaltres amb una quantitat sempre igual o superior, et desgravaràs un 40% sobre l’excés de més de 150 €
  • Per poder certificar aquests donatius, cal que ens indiquis les seves dades personals i el teu NIF.

 

EMPRESES
  • Com a empresa et podràs deduir l’impost de societats al 35% de l’aportació que hagis fet a la Fundació.
  • En el cas que la contribució com a empresa hagi estat constant en els tres últims anys fiscals (amb un import major de 150 €), et podràs deduir l’impost de societats el 40% de l’aportació que hagis fet a la Fundació.

Informació vàlida per al total d’aportacions a entitats benèfiques. Aquesta millora fiscal no s’aplica a El País Basc ni a Navarra.El límit de la deducció sobre la base liquidable es manté en el 10%.Article 19 (Deducció de la quota de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) del Real Decreto-ley 17/2020, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Gràcies per la teva aportació!

TARGETA
Q

TARGETA
Q

DOMICILIACIÓ
Q
Dades del donant

Si vols domiciliar el teu donatiu envians aquest formulari cumplimentat.

Domiciliació bancària

13 + 7 =